Internet är lika självklart som att borsta tänderna. Internetforum för diskussioner, möten och samtal är en lika självklar del av de flesta människors liv. Detta har skapat gigantiska globala möjligheter och gjort fysiska avstånd obetydliga – men hur började det?

Allting började med ett forskningprojekt hos USA:s militär där man skapade ”Arpanet”, internets föregångare, som döptes efter försvarets forskningsmyndighet och finansiär Arpa.

Arpanet – internets pappa

Arpanet var unikt, det delade upp stora filer och meddelanden som sändes i små paket så att det kunde överföras snabbt. Paketeringarna lagrades i paketköer och sändes vidare av nätverksnoder (dagens routrar). Dessa noder kallades IMP (Interface Message Processors). År 1969 kom den allra första IMP-noden skapad av BBN Technologies. Arpanet var designat för att klara krig. Per automatik skulle noderna leda trafiken en annan väg om delar av nätet blev obrukbart.

Människor kommunicerar

Den 29 oktober 1969 kommunicerade människor för första gången över Arpanet, det var Leonard Kleinrochs forskargrupp som utförde detta. 1971 färdigställde man FTP (File Transfer Protocol) för filöverföring, och många flera behovsdrivna innovationer.

De amerikanska universiteten drev på med full kraft. Arpanet var inte längre en företeelse för försvaret – universiteten var delaktiga i att utveckla det som skulle bli internet. Fler universitet, forskningscentras och laboratorier anslöt. En enorm kraft drev på framåt när människor började kommunicera.

Sverige på banan!

I Sverige satt forskaren Torsten Cegrell och började bli sugen på att ansluta. Mellan 1972 och 1975 var Cegrell en vital pusselbit i utvecklingen av TIDAS, en svensk version av Arpanet. Snart anslöt det norska forskningscentrat NORSAR och även Storbrittanien. Internet var på väg att födas.

E-mail och diskussionsforum gör entré

Under 1970-talet utvecklades flera e-postprotokoll, och det första e-postmeddelandet sändes 1971. Tio år senare var protokollet SMTP färdigställt, detta används idag för all e-post.

År 1986 kom det första applikationsprotokollet för diskussionsforum över internet, NNTP (Network News Transfer Protocol), följt av flera olika protokoll och menysystem för att hitta filer på servrar runt om i världen. Dessa system användes fullt ut innan webben slog igenom. Runt år 2000 kom de modererade webforumen och utvecklingstakten bara ökade.

Internet och den första websidan

Medan de IP-baserade protokollen utvecklades kom också konkurrerande tekniker för paketförmedling över internet, men internets TCP/IP-stack vann över dessa.

Internet hade kommit för att stanna. Det byggde på öppen källkod och öppen standard och blev tillgängligt även för kommersiella användare och privatkonsumenter. Det verkliga genombrottet kom med dunder och brak i slutet på 1980-talet. Detta berodde mycket på att HTML och HTTP skapades år 1989 av Tim Berners-Lee på CERN, världens största partikelfysiklaboratorium. Berners-Lee tog fram den första websidan 1991 och den nya webplattformen globalt samma år.

1990-talet svämmade över av browsers – Lynx, Mosaic, Netscape och Internet Explorer. När 2000-talet kom slog också bredbanduppkopplingen igenom utanför universiteten och hastigheten i nätet ökade undan för undan.

Internetforum

Vi är inne i internetforumens era! Dessa forum är webbaserade diskussionsforum och intressegrupper på internet. Forumen kan vara uppbyggda på olika sätt med moderatorer eller utan. Det kan ha en struktur med över- och underkategorier, man kan chatta likväl som dela information och skriva under olika teman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *